I+D

PIONERS EN INNOVACIÓ

La gran experiència que hem anat adquirint al llarg de més de 50 anys ha estat sempre marcada per una clara aposta per les noves tecnologies de formulació i fabricació de pinsos. 

No només incorporem les últimes tecnologies desenvolupades en el sector sinó que estem a l’avantguarda en recerca i desenvolupament.

Les nostres granges ens serveixen com a punt de partida i prova pilot per confirmar la viabilitat i les millores que suposen els nous processos.

Això ens ha permès l’aplicació de diferents tècniques en l’àmbit de l’alimentació animal:

Som pioners en la fabricació de cereals extruïts destinats a la alimentació animal. 

Els cereals extruïts s’incorporen en pinsos destinats a animals de primeres edats per millorar la digestibilitat de l’animal. 

Així s’eviten possibles problemes de digestió i es minimitza el consum de medicacions preventives millorant la sanitat dels animals.

Amb la col•laboració d’assessors externs especialitzats en alimentació animal i tractament de purins, hem desenvolupat un programa d’alimentació per porcí orientat a reduir el potencial contaminant dels purins.

L’Administració ha reconegut que els valors de nitrogen excretat pels porcs d’engreix alimentats amb pinso Sanky (2 pinsos en 2 fases) es veuen reduïts en un 43,5% respecte els estàndards establerts. Això suposa una significativa millora econòmica i de gestió de les dejeccions.

els valors de nitrogen excretat pels porcs d’engreix alimentats amb pinso Sanky es veuen reduïts en un 43,5%

REDUCCIÓ 43.5%